Now showing items 1-1 of 1

  • Andersen, Stine (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne oppgaven tar for seg ungdomsskoleelevers produksjon av sammensatte tekster, med et mål om å se hvordan de benytter seg av ulike modaliteter. De sammensatte tekstene som undersøkes er tolkninger av lyrikk, og produktet ...