Now showing items 1-1 of 1

  • Andersen, Remy (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Formålet med denne studien har vært å utforske hvordan norskfaget kan bidra til utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Bærekraftig utvikling i norskfaget er et lite belyst felt, men fagfornyelsen av kunnskapsløftet ...