Now showing items 1-1 of 1

  • Amundsen, Tone (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Tema for oppgaven er ledelse av læring. Formålet med oppgaven er å ha fokus på hvilke spesielle utfordringer det er for ledelse av læring i lærende skoler. Jeg har gjennomført en casestudie på to ungdomsskoler, for å finne ...