Now showing items 1-1 of 1

  • Amble, Sigmund Thomas Skretteberg (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Temaet for denne masteroppgaven i religions- og etikkdidaktikk er læreres forståelse av begrepet respekt slik det opptrer i læreplanen i RLE, og deres vurdering av elevenes evne til å vise respekt. I studien undersøkes det ...