Now showing items 1-1 of 1

  • Alfheim, Bente Thuen; Moe, Hanne Kjensli (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Dette er en masteroppgave om ledelsesstrategier. Vi følger et utviklingsarbeid over 2 år ved en skole. Ledelsesstrategiene drøftes opp mot teori av Andy Hargreaves (1996) og Peter. M. Senge (2004)