Now showing items 1-1 of 1

  • Aksland, Thordis Charlotte (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Målet med denne oppgaven er å få et innblikk i elevenes syn på og tanker om feltarbeid i biologi i den videregående skolen, og ut fra det se på feltarbeid som læringsmetode i biologi. Gjennom å kartlegge hvordan elevene ...