Now showing items 1-1 of 1

  • Akre, Bente (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Min hensikt med oppgaven er å belyse mulighetene som ligger i å engasjere skoleledelsen i utvikling, fortolkning og bruk av vurderingsresultater fra Nasjonale prøver og internasjonale tester. Innsikt i utdanningsteori og ...