Now showing items 1-1 of 1

  • Aashamar, Peter Nicolai (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Diskusjon og demokrati er nært forbundet. Denne oppgaven er en videostudie om hvilke muligheter elever på ungdomsskolen har til å diskutere og hvordan de diskuterer. Dette blir knyttet til demokratiopplæring. Oppgaven ...