Now showing items 1-2 of 2

  • Lund, Andreas; Aagaard, Toril (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    This paper examines emerging epistemologies in the wake of increased digitalization and the extent to which student teachers are prepared for such epistemologies in their teacher education (TE) programs. Alt-hough there ...
  • Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Swanberg, Anne Berit (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    I denne studien har vi analysert 22 av de totalt 91 innspillene som ble sendt til ministeren i forbindelse med utformingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, ...