Now showing items 1-1 of 1

  • Øgreid, Anne Kristine (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2018)
    Avhandlingen plasserer seg innenfor skriveforskning og skrivedidaktikk, og dreier seg om arbeid med argumenterende skriving i samfunnsfag og faget religion, livssyn og etikk (RLE) på grunnskolens ungdomstrinn. Den overordnede ...