Now showing items 1-1 of 1

  • Öztürk, Ömer Faruk (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne kvalitative studien undersøker elevers matematiske kompetanse innen IKT-støttet problemløsing. I Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015:8) ble det ytret et ønske om at norske matematikkelever ...