Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:23:34Z
dc.date.available2013-03-12T11:23:34Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-11-14en_US
dc.identifier.citationBerntsen, Maria Jentoft. En koreografi blir til et bilde. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24197
dc.description.abstractI september 1984 gjester Wuppental Tanzteater Cirkus Stockholm, med forstillingen: 1980 et stykke av Pina Bausch, der maleren Lena Cronqvist var en av tilskuerne. Dette var begynnelsen på en periode i Cronqvists kunstneriske produksjon som ble preget og inspirert av de sceniske bilder og komposisjoner fra Pina Bauschs koreografier. Hovedfokus i denne komparative studien er maleriet Kyssen I (1985) av Lena Cronqvist som tydelig er avledet fra et av tablåene i forestillingen 1980 koreografert av Pina Bausch. I den første del av oppgaven presenteres disse to kunstnerne med hensyn til plasseringen av respektive ståsteder, og videre drøftes overføringen fra et kunstmedium til et annet. Danseteater og billedkunst har ulike formspråk og samtidig kan det påpekes mange fellestrekk. Dette tangerer spørsmålet om beveggrunnen for å skape, og et mulig slektskap mellom ulike kunstdisipliner. En nøkkel til en slik rammeforståelse av disse spørsmål drøftes i en sammenstilling av filosofen Maurice Merleau- Ponty og maleren Vasily Kandinsky som på hver sin måte danner et viktig grunnlag for en kunstteoretisk tilnærming, som er basert på spirituelle referanser og klassisk fenomenologi knyttet til kropp og sinn i et samspill. Den komparative analysen innbefatter blant annet: Formale likheter og ulikheter i henholdsvis maleriet og koreografien, om de nødvendige forutsetningene for å skape i tid og rom. Prosessen som utvikler en impuls til et ferdig verk. Tilskuerne som får ulike roller og funksjoner i møte med de forskjellige kunstmedier og arenaer. Elementer som taes i bruk; bevegelsen og gjentagelen. Tematiske fellestrekk som blant annet omfatter; barnet og barndom, dynamikken mellom det bevisste og ubevisste, relasjonen mann/kvinne. Den siste delen av oppgaven er en konkluderende sammenfatning av overføringen fra et medium til et annet og kartleggingen av både den praktiske siden ved å skape samt den kunstneriske prosessen i lys av Maurice Merleau- Pontys og Vasily Kandinsky teorier.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn koreografi blir til et bilde : en komparativ studie av en koreografi fra 1980 av Pina Bausch og maleriet Kyssen l av Lena Cronqvisten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-05-06en_US
dc.creator.authorBerntsen, Maria Jentoften_US
dc.subject.nsiVDP::170en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Berntsen, Maria Jentoft&rft.title=En koreografi blir til et bilde&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21170en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo86863en_US
dc.contributor.supervisorAnne Helgesenen_US
dc.identifier.bibsys09237574xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24197/1/MASTERx10%5B1%5D.nov08.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24197/2/MASTERx10%5B1%5D.nov08.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata