Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:24:06Z
dc.date.available2013-03-12T11:24:06Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-01-20en_US
dc.identifier.citationLeinslie, Elisabeth. Performance-teater og Dramaturgi. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24161
dc.description.abstractOppgaven undersøker hvilke estetiske og dramaturgiske strategier og strukturer som anvendes i dagens performance-teater, og hvilke dramaturgiske tenkemåter som kan ligge til grunn for verkene. Diskursen angående dramaturgiske prinsipper/strategier kontra modeller/strukturer er gjennomgående i hele oppgaven. Oppgaven har en pragmatisk og verknær tilnærming til feltet. Performance-teater er en kunstform med svært varierende verkspraksis. For å gjøre materialet mer håndterbart i en vitenskapelig sammenheng tas det derfor her utgangspunkt i et verk: Verdensteatrets siste produksjon Konsert For Grønland. Etter først å redegjøre for performance-teatrets historiske røtter angående estetikk, dramaturgi og generelle kunstneriske tenkemåter, tar oppgaven for seg de forskjellige nivåene av dramaturgisk forståelse forskertradisjonen innen teatervitenskap har å tilby. Her presenteres noen sentrale forskere innen feltet, og det ses på hvilke likhetstrekk og forskjeller som finnes i deres teorier. Videre belyser oppgaven noen sentrale sider ved Derridas dekonstruksjon – i den hensikt å lese ut en dekonstruktiv poetikk. Dette teoretiske materialet ligger som et grunnlag for selve analysearbeidet, hvor det gis en kompleks estetisk-dramaturgisk analyse av verket. Med utgangspunkt i dekonstruksjonen og analysen blir det så sett på hvordan dette teoretiske materialet kan føre oss videre – inn i en allerede eksisterende dramaturgisk modell som kan fungere for Konsert For Grønland. Forklaringsmodellen som presenteres er hentet fra poststrukturalismen, nærmere bestemt Gilles Deleuze og Félix Guattaris rhizomatiske struktur.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePerformance-teater og Dramaturgi : Eksemplifisert ved Verdensteatrets forestilling 'Konsert For Grønland'en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-05-12en_US
dc.creator.authorLeinslie, Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::170en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Leinslie, Elisabeth&rft.title=Performance-teater og Dramaturgi&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10525en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo24097en_US
dc.contributor.supervisorSiren Leirvåg , biveileder: Kjell Helgheimen_US
dc.identifier.bibsys050950274en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24161/1/Vedlegg.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24161/2/24097.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24161/3/Vedlegg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata