Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:21:42Z
dc.date.available2013-03-12T11:21:42Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11-09en_US
dc.identifier.citationWang, Helene. Under det røde slør . Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24121
dc.description.abstractPraksisen av kinesiske bryllupsritualer har vært kjent siden Han dynastiet. Tradisjonelle kinesiske tolkninger av bryllupsritualer har vært konsentrert rundt prinsippene om de seks riter, og spilt en viktig rolle i utviklingen av familiestrukturer og forhold mellom kjønnene. Men praksisen og tolkningen av de kinesiske bryllupsritualene har også endrer seg med tiden, og tilpasset seg nye forhold. I denne oppgaven ønsker jeg å studere sammenhengen mellom praksis, samfunn, utvikling og tolkning av bryllupsritualer under Qing dynastiet. Gjennom en analyse av to ulike bryllupstekster som var aktuelle under denne perioden, ønsker jeg å sette fokus på hvordan tolkningen av bryllupsritualer var hos den intellektuelle og konfusianske eliten, og hvordan praksisen av ritualer endret seg under de faktiske forholdene hos allmennheten. I sine fortolkninger av de kinesiske bryllupsritualene fokuserte den intellektuelle eliten på å få frem sider ved ritualene som var i tråd med de konfusianske verdiene, slik som gjensidig avhengighet mellom generasjoner og familier, nøkernhet og opprettholdelsen av ideelle kjønnsroller. Men en praksis av bryllupsritualer hos allmennheten handler mer om hva som lar seg gjøre gitt de økonomiske og sosiale begrensinger eller frihet det er, og hva som er formålene og verdiene med ritualene. Variasjoner i praksis av ritualer skjer når de tolkninger gitt av de intellektuelle ikke er tydelige nok eller uklare og når det ble fokusert på en type problem, som de intellektuelle mente var galt, men som allmennheten ikke ville gi opp på. Dermed oppstår det rom og åpenhet for variasjoner i praksis av bryllupsritualer. For hva konklusjonen i denne oppgaven her kan indikere er at selv om praksisen av bryllupsritualer hos allmennheten ikke alltid holdt seg innenfor de begrensinger eller tolkninger gitt av de intellektuelle, var formålet med praksisen og verdiene i tolkningene svært likt. For i begge tekstene ønsket de å få frem at bryllupsritualer var til for å forene to individer i et sosialt akseptabelt samlivsform og legge til rette for at neste generasjonskal sikres. Utviklingen av moderne kinesiske bryllupsritualer startet allerede på slutten av Qing dynastiet, etter påvirkninger fra Europa og varte helt inn i republikken. I denne perioden ble alle de tradisjonelle kinesiske bryllupsritualene og tolkningene stemplet som en hinder i utviklingen av et moderne stat. Med en ny moderne stat måtte det også bygges opp av nye moderne prinsipper og verdier, slik som friheten til å velge sin egen ekteskapspartner, individualisme og likhet. Og i løpet av kort tid ble de europeiske bryllupsverdiene det dominerende synet på ekteskapet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUnder det røde slør : En studie av kinesiske bryllupsritualer under Qing dynastiet (1644-1911)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-02-20en_US
dc.creator.authorWang, Heleneen_US
dc.subject.nsiVDP::034en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Wang, Helene&rft.title=Under det røde slør &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30441en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo140735en_US
dc.contributor.supervisorRune Svarveruden_US
dc.identifier.bibsys120347253en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24121/2/Wang.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata