Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:19:25Z
dc.date.available2013-03-12T11:19:25Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationHorn, Vibeke. LED OSS IKKE INN I FRISTELSE. Hovedoppgave, University of Oslo, 2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24006
dc.description.abstractSAMMENDRAG Kapittel 1 - Tema for denne oppgaven er en utforskning av grenselandet mellom religionsvitenskap og organisasjons- og ledelsesforskning. Siden oppgavens tema representerer en tverrfaglighet som er relativt lite belyst innen religionsvitenskapen, finner jeg det innledningsvis nødvendig med en begrunnelse av temavalg ut fra både et empirisk og et teoretisk ståsted. På bakgrunn av denne gjennomgangen formuleres følgende suksessive problemstillinger: 1) Hva innebærer et religionsvitenskapelig perspektiv? 2) Hvilke bestanddeler i moderne organisasjons- og ledelsesforskning er forenelige med et slikt perspektiv? På bakgrunn av det foregående vil en komparativ kulturanalyse mellom sentrale deler av fagfeltenes berøringspunkter bli utført, med sikte på å besvare oppgavens hovedproblemstilling: 3) Kan organisasjon og ledelse studeres i et religionsvitenskapelig perspektiv? Og hvis så: Bør organisasjon og ledelse studeres i et religionsvitenskapelig perspektiv? Kapittel 2 - For å kunne avgjøre hvorvidt organisasjons- og ledelsesstudier kan underlegges et religionsvitenskapelig perspektiv, forutsettes det at et slikt perspektiv etableres. Dette fordrer igjen en allmenn problematisering av religionsbegrepet i forkant. Generelle og oppgavespesifikke hermeneutiske betraktinger, med vekt på symbol- og meningsfortolkning, vil utgjøre kapitlets siste del. Kapittel 3 - Med et relativt gitt utgangspunkt for hva som legges i religionsvitenskapelig perspektiv, gjenstår identifikasjon av hvilke av organiseringens bestanddeler som er forenelige med dette. I og med at organisasjons- og ledelsesforskningens historie blir ansett for å være en kumulativ snarere enn en avløsende prosess, vil historiske forutsetninger for dagens rådende syn bli presentert kronologisk. Kapittel 4 - Med foregående kapittel i mente, vil oppgavens hovedobjekt, organisasjonskulturen, bli sirklet inn. Organisasjonskultur har de siste 20 årene vært gjenstand for en inflatorisk interesse. Dette vil bli forsøkt forklart ut fra den generelle interessen for kultur i overgangen modernitet-postmodernitet. Min påstand vil være at det er organisasjonskulturen som er best egnet for religionsvitenskapelig perspektivunderleggelse. Dette fordi enhver kulturs bestanddeler, inkludert organisasjonskulturen, har et tildels sammenfallende begrepsapparat og tilhørende teoridannelser, med religionsvitenskapens. Kapittel 5 og 6 - Analysedelen vil sammenlikne sentrale religionsvitenskapelige begrep med korresponderende begrep innen organisasjons- og ledelsesforskningen. Henning Bangs (1990) todeling av kulturen i 1) kjerneelementer og 2) kulturuttrykk vil utgjøre analysedelens organiserende prinsipp. Kjerneelementene verdier og normer vil være tema for kapittel 5, mens kulturuttrykkene ritual og myte vil bli tematisert i kapittel 6. Kapittel 7 - Avslutningsvis vil avhandlingens hovedpoeng bli oppsummert før konklusjoner blir trukket på bakgrunn av disse. Svarene på problemstillingene vil følge hverandre naturlig: Forutsatt at et religionsvitenskapelig perspektiv etter metodisk modell av Marianne Gullestad (1989) blir lagt til grunn, kan deler av organisasjons- og ledelsesforskningen med hell studeres i et religionsvitenskapelig perspektiv. Disse delene utgjør organisasjonskulturen. Fra det deskriptive kan utledes så et normativt bør; og sirkelen sluttes: Organisasjon og ledelse bør studeres i et religionsvitenskapelig perspektiv fordi: 1) teoretisk tverrfaglig kunnskap i økende grad vil bli en forutsetning for 2) et i praksis stadig mer tverrfaglig orientert arbeidsmarked. Tverrfaglige studier vil dessuten bidra til en mer helhetlig forståelse av ethvert studieobjekt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleLED OSS IKKE INN I FRISTELSE : - organisasjon og ledelse i et religionsvitenskapelig perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-10-09en_US
dc.creator.authorHorn, Vibekeen_US
dc.subject.nsiVDP::153en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Horn, Vibeke&rft.title=LED OSS IKKE INN I FRISTELSE&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2002&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-3839en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo4784en_US
dc.contributor.supervisorOtto Krogsethen_US
dc.identifier.bibsys022385428en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata