Now showing items 1-1 of 1

  • Aas, Kim (Master thesis / Masteroppgave, 2004)
    MST i skolen Lærernes samarbeid med MST-terapeutene. Bakgrunnen for oppgaven er at Barne- og familiedepartementet i 1999 startet et arbeid for å etablere multisystemisk behandling (MST) som et tilbud til ungdom og ...