Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:15:12Z
dc.date.available2013-03-12T11:15:12Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2010-01-11en_US
dc.identifier.citationSolheim, Linn Kristin. Konserveringen av Den hellige familie . Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23840
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler konserveringen av oljemaleriet Den hellige familie. Bildet er malt på lerret, og fremstiller Maria og Josef som tilber Jesusbarnet. Maleriet har ukjent opprinnelse og historikk og er i dag i privat eie. Materialundersøkelser av pigmentene benyttet i de originale malingslagene viste at maleriet kunne tidfestes til før 1750. I ultrafiolett-lys var to ulike signaturer synlige, men disse kunne ikke tolkes da de var skadet av tidligere rensebehandlinger. Motivet kan tyde på at verket har vært malt til en kirke, eller som et andaktsbilde i et privathjem. Oppgaven starter med en gjennomgang av de forskjellige metodene benyttet i konserveringsprosessen. Ulike fotografiske metoder som røntgen-, ultrafiolett-, infrarødt- og falsk farge infrarødt- opptak ble benyttet for å dokumentere og undersøke maleriet. Tverrsnittanalyse i polariseringsmikroskop identifiserte lagstrukturene i maleriet. XRF og SEM-EDS ble brukt for å identifisere uorganiske materialer, mens FTIR- analyser ble foretatt for å identifisere fernisslagene, samt dråper av voks funnet på overflaten av maleriet. Ved ankomst til konserveringsstudiet var maleriet i dårlig tilstand, og bar tydelig preg av tidligere behandlinger. Maleriets originale oppspenningskanter var beskåret langs de horisontale lerretskantene, mens de vertikale var flatet ut og overmalt slik at maleriet fremstod som 6 cm bredere enn opprinnelig. En nedbrutt klisterdublering hadde mistet funksjonen som stabiliserende element, og utsatte maleriet for økt risiko for nye skader. Originallerretet var nedbrutt, og hadde flere rifter og huller. I tillegg hadde malingsstrukturene områder med oppskallinger, og var dekket av flere lag med misfargede overmalinger og gulnede fernisslag. Målet med masterprosjektet har vært å dokumentere og identifisere originale materialer og teknikker og skille disse fra senere tilføyelser i maleriet. I tillegg skulle maleriets tilstand før og etter behandling dokumenteres, og de ulike behandlingsmulighetene skulle diskuteres opp mot hva som var mulig og forsvarlig å gjennomføre både etisk og praktisk før maleriet ble behandlet. Vedleggene inneholder blant annet illustrasjoner og analyseresultater.nor
dc.description.abstractSummary This master thesis concerns the conservation of the oil painting The holy family. It is an easel painting on canvas and the theme of the painting is the adoration of the infant Jesus, by Mary and Josef. The painting is currently in private custody, but the provenance is unknown. However; investigation of the original pigments has shown that the painting dates from before 1750. Two different signatures were found using ultraviolet light, but none could be interpreted because of damage caused by extensive cleaning in the past. Because of the religious motive, it is probable that the painting was meant for a church, or as part of a private alter or shrine. The thesis starts with a presentation of the different scientific methods undertaken in the conservation process. Different photographical methods as x-ray-, ultraviolet-, infrared- and false colour infrared- recordings, were used to document, and investigate the painting. Analysis of cross- sections was executed in a polarisation microscope to identify the lamellar structure of the paint layers. XRF and SEM-EDX were used to identify inorganic materials, while FTIR was used for the analysis of varnish layers, and drops of a waxy material found on the surface. The holy family was in a neglected condition, and was marked by several former treatments when it arrived at the conservation atelier. The original horizontal tacking margins had been cut away, while the vertical ones were flattened and covered by overpaint, leaving the painting 6 cm wider than the original format. An old glue-paste lining was in an advanced state of decay, and composed a serious threat for the original paint layers. The original canvas had several holes, and tears. In addition to this there were several areas of cupping, and the surface of the original paint layers were covered in discoloured retouches, and yellow varnish layers. The aim of the project has been to document and identify original materials and techniques, and separate these from later additions. The condition of the painting is documented before, and after the treatment, and the different options for conservation treatments is discussed with consideration of what was possible and justifiable, both practically and ethically, before the paintings was treated. The appendixes contain illustrations and results of material analysis.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleKonserveringen av Den hellige familie : et dansk oljemaleri av ukjent opprinnelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-06-08en_US
dc.creator.authorSolheim, Linn Kristinen_US
dc.subject.nsiVDP::124en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Solheim, Linn Kristin&rft.title=Konserveringen av Den hellige familie &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24403en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo98415en_US
dc.contributor.supervisorTine Frøysakeren_US
dc.identifier.bibsys101241437en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23840/1/oppgavenxferdigxx2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata