Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:16:00Z
dc.date.available2013-03-12T11:16:00Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-06-24en_US
dc.identifier.citationSchytz, Solveig. Evaluering av tørkemetoder for vannskadet papir. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23831
dc.description.abstractSiden 1960-tallet har det vært utviklet en rekke høyteknologiske metoder for tørking av vannskadet arkiv- og bibliotekmateriale. Fra 1970-tallet og utover, har vakuum-frysetørking vært den anbefalte metoden ved større mengder vannskadet papirmateriale. Vakuum-frysetørking og andre høyteknologiske metoder, som f.eks vakuumpakking, er imidlertid svært kostbart, og utstyret er vanskelig tilgjengelig. I denne studien er det lagt vekt på å dokumentere metoder for lufttørking av vannskadet papirmateriale, tørkemetoder som kan gjennomføres ved hjelp av billig og lett tilgjengelig utstyr. Hovedfokus i studien er å minimere faren for vekst av muggsopp gjennom tørkeforløpet. Denne studien består av en litteraturstudie og en eksperimentell studie. I den eksperimentelle studien er det valgt ut tre ulike papirkvaliteter, og to ulike tørkeforløp med lufttørking er dokumentert. Det er lagt vekt på å dokumentere og diskutere følgende forhold: Temperatur og RF i tørkekammeret, luftsirkulasjon/ lufthastighet i tørkekammeret, utvikling/ vekst av muggsopp i løpet av tørkeforløpet, tørkerate i papirbunkene, opptak og avgivelse av vann gjennom oppfukting og tørking, og vannaktivitet på papirets overflate. Papirmaterialet som har vært gjennom disse forsøkene har deretter blitt evaluert med hensyn på kjemisk nedbrytning (analyse av ’degree of polymerisation’ (DP), pH og colometriske målinger), biologisk nedbrytning (analyse av overflate ved hjelp av tapeavtrekk) og endring av fysiske egenskaper (endring i papirets format og tykkelse, analyse av sorpsjonskurver, vannaktivitetsmålinger, visuelle vurderinger med og uten mikroskop). Papiret som har vært lufttørket har blitt sammenliknet både med referanseprøver og med identisk materiale som har vært tørket i vakuum-frysetørker. Det blir også vurdert om endrede fysiske egenskaper på grunn av vakuum-frysetørking kan ha en mykologisk effekt. Resultatene viser at en ved å kontrollere temperatur, luftsirkulasjon og fordampingsoverflater på en god måte, samt overvåke og dokumentere tørkeprosessen, vil en kunne minimere faren for vekst av muggsopp gjennom tørkeforløpet, slik at lufttørking vil være et reelt og godt alternativ til vakuum-frysetørking av vannskadet papirmateriale.nor
dc.description.abstractSince the nineteen sixties several ‘hightech’ methods for drying water damaged archive- and library material have been developed. From the nineteen seventies vacuum freeze-drying has been the recommended method for drying larger quantity of water damaged paper. Vacuum freeze-drying and other ‘high-tech’ methods such as vacuum packing is expensive and the equipment is not easy accessible. This study focuses on methods for air drying of water damaged paper. The chosen methods are based on cost effective and easy accessible equipment. The main aim is to minimise the probability of mould growth throughout the drying process. This study consists of a literature study and an experimental study. The experimental study is testing three different paper qualities and two different air drying processes. The focus is on the documentation and discussion of the following factors: Temperature, RH, circulation/air velocity in the drying chamber, development/growth of mould throughout the drying process, rate of drying in the stacks of paper, adsorption and desorption of water during wetting and drying of the paper stacks, and water activity on the surface of the paper. The paper material used in the tests have thereafter been evaluated with regard to chemical degradation (analysing DP, pH and colorometric measurements), biological degradation (analysing the surface of the paper using tape sampling) and alteration of physical properties (change of paper format and thickness, analysis of sorption curves, measurements of water activity, visual assessments with and without microscope). The air dried paper samples have been compared to both reference test samples, and identical materials dried with vacuum freeze-drying. In addition the change in physical properties due to vacuum freeze-drying has been evaluated with regard to probability of mould growth. The test results shows that by controlling temperature, air circulation and evaporation rate, the probability of mould growth can be minimised throughout the drying process. The test result confirms air drying as a good alternative to vacuum freeze-drying of water damaged paper.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleEvaluering av tørkemetoder for vannskadet papir : en sammenliknende studie med fokus på å forebygge vekst av muggsopp under tørkeprosessen og hvis materialet senere blir utsatt for fuktigheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-12-17en_US
dc.creator.authorSchytz, Solveigen_US
dc.subject.nsiVDP::124en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Schytz, Solveig&rft.title=Evaluering av tørkemetoder for vannskadet papir&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23050en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo93070en_US
dc.contributor.supervisorDouwtje van der Meulenen_US
dc.identifier.bibsys09405052xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23831/1/Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata