Now showing items 1-1 of 1

  • Nesvik, Una; Røvik, Vibeke Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    SAMMENDRAG Forskningsprosjektet søker å kartlegge taleproduksjonsutviklingen til prelingvalt døve barn med cochleaimplantat, implantert før 3 år, i perioden 1999-2002 ved Rikshospitalet (Rh) i Oslo. Cochleaimplantat (CI) ...