Now showing items 1-1 of 1

  • Nessestrand, Elfrid (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Bakgrunn for oppgåva: Mitt utgangspunkt var interesse for og ynskje om innsikt i omgrepet meistring, tilpassa opplæring og elevane sine meistringsopplevingar. Eg meiner at elevane sine opplevingar og deira syn på eigen ...