Now showing items 1-1 of 1

  • Markseth, Marlene (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Temaet for denne studien er støttesamtaler for ungdom i sorg. Den type sorg det har blitt valgt å se nærmere på er sorg grunnet dødsfall av nærstående personer. Studien har sett på hvordan de ansatte i ungdomsskolen kan ...