Now showing items 1-1 of 1

  • Hallert, Christer Bilben (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Funnene i oppgavene peker mot at ungdommene sin forståelse av kjærlighet og forelskelse er påvirket av omgivelsene rundt de. De henter mye kunnskap fra foreldre, søsken og brødre. De er i likhet med jevnaldrende opptatt ...