Now showing items 1-1 of 1

  • Theie, Steinar; Ericson, Pål (Journal article / Tidsskriftartikkel / SubmittedVersion, 2010)
    International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) er et internasjonalt rammeverk for beskrivelser av helserelaterte tilstander (herunder også funksjonshemming). På norsk har ICF fått navnet ...