Now showing items 1-1 of 1

  • Bergsjø, Randi Gamst; Dalen, Stine Taran (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Språklige faktorers betydning for leseferdighet Bakgrunn og formål Det har i de senere år vært fokusert på ulike språklige faktorers betydning for leseferdighet. Fonologisk bevissthet har stått i en særstilling fordi den ...