Now showing items 1-1 of 1

  • Dahlseng, Elisabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Bakgrunn, formål og problemstilling: Opplæring i lesing og skriving er en av skolens viktigste oppgaver, og nesten all læring i skolen forutsetter at elevene kan lese og skrive. Det antas imidlertid at tre til seks prosent ...