Now showing items 1-1 of 1

  • Dahlen, Fredrik (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Formålet med denne avhandlingen har vært å undersøke tegneseriers hermeneutiske potensiale i den videregående skolens litteraturundervisning. I den anledning utarbeidet jeg følgende problemstilling: Hva kan tegneserier ...