Now showing items 1-1 of 1

  • Barli, Berit Sørlien; Myrvang, Eva (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Sammendrag Tidligere forskning viser at barns språklige ferdigheter synes å ha sammenheng med fonologisk arbeidshukommelse. Ulike tester er brukt i ulike undersøkelser for å måle disse ferdighetene. I vår undersøkelse ...