Now showing items 1-1 of 1

  • Bakken, Astrid Reidun Berglid (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Masteroppgåva handlar om korleis vaksne i barnehagen kan fremme god psykiskhelse hjå barn i barnehagen ved hjelp av gode relasjonar. Det er nytta ein kvalitativ metode der ein har intervjua fire førskulelærarar. Resultatet ...