Now showing items 1-1 of 1

  • Backer-Grøndahl, Kristin Palm; Aaslund, Lise (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Bakgrunn, formål og problemstilling Bakgrunnen for å skrive en masteroppgave om effekten av en logopedisk intervensjon var et ønske om å gjør en klinisk studie hvor vi selv fikk prøvd ut en logopedisk metode i praksis. I ...