Now showing items 1-1 of 1

  • Aarlien, Anne Kristine (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Det presenteres en masteroppgave ved ISP, (Institutt for spesialpedagogikk), UIO (Universitetet i Oslo). Det overordnede forskningsspørsmålet for denne studien er om databasert arbeidsminnetrening kan påvirke arbeidsminnets ...