Hide metadata

dc.date.accessioned2013-11-14T11:58:27Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-31en_US
dc.identifier.citationTveit, Eva Storevik. Edvard Munchs monumentale aulaskisser: Porøs maling, fleksibilitet og opprulling. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23798
dc.description.abstractDenne oppgavens målsetning kan deles i to. For det første å påvise hvorfor malingsstrukturene i Edvard Munchs uoppspente aulaskisser på bomullslerreter er porøse. Resultatet viser at porøsiteten blant annet skyldes at han tilsatte kritt og terpentin i malingen, at han malte på upreparerte lerreter, og at han malte utendørs. Aulaskissene ble rullet opp kort tid etter at de ble malt, og oppbevares fortsatt på rull. Tilstanden på fargelagene i dag er derfor også en konsekvens av lagringsmetodene før, og etter, Munchs død. Oppgavens andre målsetning er å undersøke om, og eventuelt hvorfor, opprulling er særlig uheldig for porøse malingsstrukturer. De aktuelle skissene ble i perioden 2006−2011 rullet over større diametre enn tidligere, men det er usikkert om denne økning av bøyningsgrad forhindrer fremtidige skader i fargelagene. En implisitt problemstilling er derfor i hvilken grad slike porøse malinglag, med svakt feste til lerretet og svake bindinger innad i strukturene, er fleksible nok til å tåle oppbevaring på rull. Dette spørsmålet er viktig for å kunne forutsi konsekvensene av å lagre aulaskissene opprullet. I tilnærmingen av disse målsetningene ble det utført en rekke observasjoner og analyser av materialene i skissene. Resultatene ble supplert med tidligere utført forskning og opplysninger hentet fra Munch-museets eget arkiv. De mekaniske egenskapene i de porøse skissene ble testet ved hjelp av et forsøksmateriale preparert for å illudere de antatt sprøeste malinglagene. For å presisere forsøket ble det fremsatt to hypoteser. Resultatet av eksperimentet ble prøvet og diskutert opp mot hypotesene. Hensikten var å kartlegge mulige årsakssammenhenger mellom porøs maling og fleksibilitet. Disse testene kan danne et grunnlag for senere diskusjoner om ulike årsaker til krakeleringer i porøs og i ikke-porøs oljemaling. Det ble i liten grad anvendt standardiserte metoder i forsøket, men fremgangsmåtene er detaljert beskrevet slik at svakheter og feilkilder ved metodene kan avdekkes. Resultatet av bøyningsforsøkene indikerer at både stive tykke malingsjikt, og uttynnede porøse lag, har liten fleksibilitet. Forsøket viser at også store bøyningsgrader forårsaker krakeleringer i slike malingstrukturer, til tross for at det viste seg at bøyningsgraden har stor betydning for noen av de porøse malinglagene. For eksempel fremgikk det av testene at porøse tykke sinkhvitmalinglag krakelerer over store bøyningsgrader, i motsetning til porøse tykke syntetisk ultramarinlag. Resultatet av oppgavens studier og forsøk vil bli sammenlignet med, og vurdert opp mot, en evaluering av opprullingen utført i perioden 2006−2011, kalt ”Malerier på rull”. Denne evalueringen vil bli påbegynt sommeren 2011. Et hovedanliggende blir da å sammenligne fargelag konsolidert i 2007 med ikke-konsoliderte fargelag, med tanke på eventuelle nye krakeleringer og avskallinger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEdvard Munchs monumentale aulaskisser: Porøs maling, fleksibilitet og opprullingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-11-11en_US
dc.creator.authorTveit, Eva Storeviken_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::124en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tveit, Eva Storevik&rft.title=Edvard Munchs monumentale aulaskisser: Porøs maling, fleksibilitet og opprulling&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29067en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo127036en_US
dc.contributor.supervisorTine Frøysakeren_US
dc.identifier.bibsys13338182xen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23798/1/masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata