Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:14:31Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-04-25en_US
dc.identifier.citationGodinez, Irene Berg. Den naturlege retten til å ureine vatn.. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23605
dc.description.abstractOppgåva er i tre delar. Fyrste delen dreiar seg om ureining frå sagflis,og dei problema det skapte for vassforsyning i fyrste rekkje, men òg for livet i Akerselva (fisk). Det vert gjort greie for dei stategiane ein valde for å kome problemet til livs.Andre delen handlar om ureining frå kolerabakterien, dei medisinske og kjemiske teoriane som var grunnlaget for dei strategiane som vart valde for å kome sjukdomen til livs. Tredje delen dreiar seg om kloakkutbyggjinga i Christiania og dei problema det skapte med omsyn til stank frå kloakkslam i områda kring vassdrag og hamn. Strategiane som vat vald for å løyse dette problemet ligg utanfor tidsramma til oppgåva. Det kan seiast at oppgaåva tek føre seg dei problema som sterk byvekst skapte på 1800-talet: mange menneske på eit lite rom, og dårlege sanitære tilhøve. Kloakkutbyggjaninga saman med betre helsestell og vassforsyning, var svaret på desse problema, noko oppgåva syner.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.titleDen naturlege retten til å ureine vatn. : ureining av vassdrag og hamn i Christiania i tida 1833 til 1904en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-11-06en_US
dc.creator.authorGodinez, Irene Bergen_US
dc.subject.nsiVDP::070en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Godinez, Irene Berg&rft.title=Den naturlege retten til å ureine vatn.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16889en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo57508en_US
dc.contributor.supervisorKnut Kjeldstadlien_US
dc.identifier.bibsys071605886en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata