Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:09:34Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-04-24en_US
dc.identifier.citationØstli, Anders Stensig. En nasjonalkonservativ på sidelinjen. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23604
dc.description.abstractFormålet med hovedoppgaven er å belyse Carl Joachim Hambros rolle som utenrikspolitisk aktør i Norge i perioden 1945-1957. I 1957 avsluttet Hambro sin 38 år lange stortingsperiode. Oppgaven tar utgangspunkt i to påstander om Hambros politiske utvikling. Den førsteer som følgende: Fra nærmest å ha tilhørt den politiske hovedstrømning i mellomkrigstiden ble Hambro etter krigen gradvis marginalisert. Han ble mer marginal sammenliknet med den rolle han hadde hatt i mellomkrigstiden, og i forhold til sine politiske omgivelser i etterkrigsårene, også i Høyre, hans eget parti. Han hadde tilhørt politikkens kraftsentrum; nå befant han seg i periferien. Den andre påstanden er at det var omgivelsene som forandret seg, mens Hambro fastholdt veletablerte standpunkter. Hambro hadde blitt formet av unionskonfliktenes sterke strømdrag kjennetegnet av nasjonalisme, småstatsideologi og konstitusjonalisme. Disse strømningene stod sterkt i norsk politikk frem til annen verdenskrig. Etterkrigstiden ble dramatisk annerledes, både internasjonalt og nasjonalt, med fremveksten av et maktsystem rundt to supermakter, med den sterke sosialdemokratiske intervensjonsstaten og med Norges gradvise innlemmelse i vestblokken. Påstandene undersøkes ved å se på Hambros rolle i flere viktige utenrikspolitiske spørsmål i samtiden. Oppgaven er delt inn i seks kapitler, i tillegg til en innledende og en avsluttende del. Kapittel 1 presenterer Hambro som politiker, og gir en beskrivelse av hans politiske og ideologiske grunnleggende holdninger. Kapittel 2 omhandler Spania-saken og Hambros holdninger til denne. Kapittel 3 og 4 dreier seg henholdsvis om spørsmålene om et skandinavisk forsvarsforbund eller en nordatlantisk sikkerhetspakt. I kapittel 5 er det Hambros holdning til opprettelsen av Nordisk Råd som er tema, mens kapittel 6 tar for seg Hambros usedvanlig sterke synspunkter på Suez-krisen i 1956. Oppgavens konklusjon inneholder først en kort oppsummerende del, om de valgte utenrikspolitiske spørsmål og Hambros rolle i dem. Så følger en vurdering av Hambros utenrikspolitiske tenkning i den aktuelle perioden.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn nasjonalkonservativ på sidelinjen : C. J. Hambro som utenrikspolitisk aktør 1945-1957en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-11-14en_US
dc.creator.authorØstli, Anders Stensigen_US
dc.subject.nsiVDP::070en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Østli, Anders Stensig&rft.title=En nasjonalkonservativ på sidelinjen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17022en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo57349en_US
dc.contributor.supervisorRolf Tamnesen_US
dc.identifier.bibsys071656634en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata