Now showing items 1-1 of 1

  • Vatne, Mette Hvam (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan innadvendte atferdsproblemer kommer til uttrykk hos barn og unge. Sammenlignet med utagerende atferdsproblemer, er dette et felt det synes å være for lite kunnskap om og for lite ...