Now showing items 1-1 of 1

  • Kapstad, Siv Merethe (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Tema, bakgrunn og problemstilling Tema for oppgaven er veiledning av fosterhjem i et tilknytningsteoretisk perspektiv. Bakgrunnen for valg av tema knytter seg til forfatterens erfaring fra praksisfeltet innenfor den kommunale ...