Now showing items 1-1 of 1

  • Kanck, Mari Flatset (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Problemområde Denne oppgaven søker å belyse hvordan selvregulert læring utvikles gjennom sosial interaksjon. Selvregulert læring er et aktuelt tema i dagens skole, hvor vi har fått et økt fokus på å lære elevene å lære ...