Now showing items 1-1 of 1

  • Lindland, Grete; Kabal, Aisha Elisabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Problemområde og problemstilling: Vold i hjemmet er et problem både på verdensbasis og i Norge. Med en antakelse om at vold utført av nære omsorgspersoner kan føre til betydelige konsekvenser for barns mestring i skolen, ...