Now showing items 1-1 of 1

  • Isaksen, Maria Kvellestad (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Problemstilling: Denne oppgaven handler om selvpresentasjon på internett. Oppgaven tar utgangspunkt i nettsamfunnet MySpace. Selvpresentasjon får andre rammer på MySpace enn når man møter mennesker ansikt til ansikt. ...