Now showing items 1-1 of 1

  • Inglingstad, Christian (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Problemområde/problemstilling: Oppgaven omhandler overgangen fra læring gjennom studier, til læring gjennom arbeidsrelaterte prosesser. Gjennom samfunnets økte krav til kompetanse, har mange blitt mer opptatt av den læringen ...