Now showing items 1-1 of 1

  • Ilahi, Ashab Mogul (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Bakgrunn & Problemstilling: Enhver organisasjon har en eller annen form for ledelse som er svært viktig for fremdriften og måloppnåelsen for organisasjonen, så når organisasjonen utvikler og endrer seg, må også lederen og ...