Now showing items 1-1 of 1

  • Gauperaa, Torunn (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Problemområde Temaet for denne oppgaven er nettbaserte læringsverktøy. Oppgaven tar for seg pilotering av et nettbasert læringsverktøy der målet var godkjenning og re-godkjenning av sykepleiere som har ansvar for ...