Now showing items 1-1 of 1

  • Gasser, Elin Silje (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Problemområde Tema for denne oppgaven er teamlæring. Jeg ønsker å se på i hvilken grad maktforhold i team legger føringer på teamets kollektive læring, for så å diskutere teamleders rolle som tilrettelegger for teamlæring. ...