Now showing items 1-1 of 1

  • Fekete, Victoria Imingen (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    FORMÅL OG PROBLEMSTILLING: Formålet med denne undersøkelsen er å beskrive hvordan barns vansker med å bli inkludert i lek i barnehagen på grunn av utagerende atferd kan komme til uttrykk. Med bakgrunn i dette søker ...