Now showing items 1-1 of 1

  • Eikeland, Lene (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Sammendrag Problemområde Kunnskapsarbeid er et omstridt begrep i faglitteraturen, både når det gjelder definisjon og avgrensing. Denne uklarheten har ført til at det har vært vanskelig å gjøre gode empiriske studier av ...