Now showing items 1-1 of 1

  • Eika, Elin (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Temperament kan ses på som barnets gryende personlighet, og vil kunne utgjøre individuelle forskjeller i barns aktivering, regulering og oppmerksomhet. Emosjonsbegrepet har en sterk sammenheng med temperament, og både ...