Now showing items 1-1 of 1

  • Christiansen, Carl Robert (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Dette er en masteroppgave i pedagogikk som ser på forholdet mellom ambulansearbeideres yrkesutøvelse og arbeidsgiverorganisasjonenes ønske om å kvalitetssikre denne utøvelsen. Problemstillingen er Hvordan kvalitetssikres ...