Now showing items 1-1 of 1

  • Cero, Selma (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Sammendrag Tema for denne oppgaven har vært å undersøke hvordan minoritetsspråklige elever klarer seg i det norske utdanningssystemet. Et av målene har vært å se på tidligere undersøkelser gjennomført i Norge for å ...