Now showing items 1-1 of 1

  • Cengic, Merima (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Forskningsområde NOKUT er et statlig organ for kvalitet i utdanningen, og et forvaltningsorgan, underlagt Kunnskapsdepartementet, har som formål å sikre og fremme kvaliteten i høyere utdanning i Norge. Dette gjør de gjennom ...