Now showing items 1-1 of 1

  • Carson, Lisabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Problemområde og problemstilling Temaet i oppgaven er læreryrket og forholdet mellom lærerutdanningen og yrkespraksisen. Oppgaven ønsker å beskrive yrkespraksisen i form av hvilke oppgaver en lærer har og hvilke kvalifikasjoner ...