Now showing items 1-1 of 1

  • Bakke, Kari Renate; Tønnesen, Emil Severin (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Problemfelt: Læring er et mangfoldig begrep som innehar mange forskjellige tilnærminger og tradisjoner. Synet på læring har gjennom tidene endret seg mye, og tematikken er fortsatt like aktuell i dag. I historisk perspektiv ...